Afvalwater is water wat “benut” is vir hierdie situasie, te midde van voedsel- en verversingsvoorbereiding. Hierdie benutte water moet hanteer of hanteer word sodat dit aan elke relevante kontrole voldoen voordat dit vrygelaat of soms hergebruik kan word.

Van die afgelope tyd, soos kontroles vasgestel is en innovasies gevorder het, konvensioneel rioolbehandeling rat word verdring of vermeerder met bondel watersuiwering.

Die produksie van voedsel en drank: 'n Afvalwater dispuut

Die behandeling van afvalwater in die voedsel- en drankbedryf kan 'n direkte resultaat wees van die onvoorspelbare en veranderlike organisasie van die samestellende strome. Verder is verwarrende aangeleenthede die opstel van aanwysings vir ekologiese vrylating, wat dit moeilik kan maak om te werk sonder om vrystelling of NPDES (National Pollutant Discharge Elimination System) toe te laat.

Verder, om water te bewaar van behandeling van afvalwaterverwerking, gebruik kantoor vir afvalwaterbehandeling 'n deel van hul water vir gebruik in aanleg. Die voorvereistes van die gebruik in die plant kan 'n veel hoër aard van die water benodig as wat nodig is vir die vrystelling.

Hierdie skryfstuk sal vinnig 'n weergawe van die behandeling van afvalwaterverwerking raamwerk en die verwante rioolsuiweringsapparaat. Vir verdere toeligting, insluitend figure en tabelle, laai die witskrif af deur die verbinding aan die einde van hierdie artikel te gebruik.

Die behandeling van afvalwater kan in hierdie vyf prosedures verdeel word:

Behandeling van afvalwater

Die saamgevoeg behandeling van afvalwaterverwerking strome voer die voorbehandelingsprosedure in wat enige van die gepaardgaande kan insluit: sifting om uitgebreide dinge uit te dryf, vermenging, wat 'n fisiese afskorting van vaste stowwe is, grof uitsetting om stroomaf hardeware te beskerm teen oortollige slytasie, en stroom nivellering tot sogige watergedrewe toppunte, waarborg eenvormig pH vir stroomaf prosedures, en selfs die stapel van kontaminante.

Afvalwaterbehandeling

Die stroom wat die voorbehandeling verlaat, gaan die noodsaaklike behandelingsproses binne, wat toeligting kan insluit deur die vestiging, verligting deur gly (opbreek, geïnisieerde lugvlotering) en fisio-saamgestelde behandeling (kalkuitbreiding, fosfaat of oorweldigende metaalontruiming).

Vaste stowwe wat ontruim word te midde van die noodsaaklike behandelingsprosedure, word geneem om verdikking te laat verdwyn, ontwater te word, en dit laaste te laat oordra. Die waterstroom wat die noodsaaklike behandelingsprosedure verlaat, word volgehou vir opsionele behandeling.