Water is die wonderlikste geskenk van die natuur. Water is die mees bruikbare en volopste verbinding op die aarde. Water is nie net noodsaaklik vir menselewens, diere, plantlewe nie, maar het ook 'n unieke belang in nywerhede. Die tekstielbedryf gebruik water baie intensief. Water is die belangrikste beginselmedium in die tekstielbedryf om kleurstowwe en verskillende afwerkings toe te pas.

So die behandeling van tekstielafvalwater is in baie ondernemings vervoer sodat water hergebruik kan word. As gevolg van die skaarste aan water styg die koste van die water. Die omgewingsregulasies het daartoe gelei dat die tekstielbedryf die innoverende, gevorderde en doeltreffende oplossings vir afvalwater soek.

Die behandeling van tekstielafvalwater help om die bedryfskoste te verlaag en help om die regulatoriese nakoming te handhaaf. Belangrike besoedelstowwe in die tekstielbedryf is hoë suspensies met vaste stowwe, hitte, kleur, chemiese suurstofvraag, suurheid en baie ander oplosbare stowwe.

Daar is enkele prosesse om allerhande onsuiwerhede uit die afvalwater te verwyder. Hierdie prosesse word in drie kategorieë verdeel, naamlik primêr, sekondêr en tersiêr. Die primêre proses sluit sifting, sedimentasie, gelykstelling, neutralisasie, chemiese stolling en meganiese flokkulasie in.

Die sekondêre proses omvat 'n deurlugtige strandmeer, filterfiltrasie, geaktiveerde slykproses, oksidasie-sloot. Die tersiêre proses sluit oksidasie-tegniek, elektrolitiese neerslag en skuimfraksionering in, membraantegnologieë, elektrochemiese prosesse, ioonuitruiling, fotokatalitiese afbraakadsorpsie en termiese verdamping.

In die tekstielbedrywe dien die water as 'n belangrike stof vir die produksie. Water word vir baie produksietoepassings in hierdie bedryf behandel. Sommige toepassings sluit in stofverf, stofafwerking, drukwerk wat ongeveer 55-60% van die totale waterverbruik verbruik. Ander toepassings sluit in proseswater wat gebruik word vir die skoonmaak van die rou materiaal en verbruik ongeveer 40-45% van die proseswater.

Die verwydering van die onsuiwerhede van water vir die tekstieldoeleindes is baie belangrik, aangesien die toksien wat in die uitvloeisel voorkom, 'n ernstige bedreiging vir die menslike lewe en hul omgewing is, sowel as vir die grond- en oppervlakwaterbronne. Die tekstielbedryf moet die afvalwater van tekstielstowwe deurlopend monitor en die afvalwater behoorlik behandel voordat dit met die watermassas verwyder word en die uitputtende natuurlike waterbronne bespaar.

Daar word veral aanbeveel dat behoorlike wetgewing in die tekstielbedryf geneem word. Daar is baie watertegnologieë wat werk by die ontwerp en die verskaffing van innoverende, geoptimaliseerde en omgewingsvriendelike water en dit help met die behandeling van tekstielafvalwater vir die goeie produksie van die vervaardigers.